Välkommen till Ingvastebo såg och kvarn


Ingvastebo såg och kvarn ligger ca 2,5 km söder om Haraldsbo  (i Nykils socken Linköpings kommun)
.
Kvarnen kom till Ingvastebo ca 1890, dock har den tidigare varit uppställd vid Kärr i Ulrika ca 1840 därefter Lilla Farsbo i Ulrika, sedan Drögshult i Nykil  och nu alltså Ingvastebo.

Sågen
fanns redan på plats. När den byggdes är svårt att fastställa, dock finns den markerad på 1870 års häradskarta. Sågverket var då en s.k. ”Nickesåg” en enkel ramsåg, lämningar finns kvar i såghuset. Klingsågen bör ha monterats när kvarnen kom till platsen. Verksamheten lades ner 1956.

Boningshuset
uthyrdes till sommarbostad och kvarnen och sågen lämnades utan vård och förfallet började. År 1971 gjordes en omfattande renovering då man insåg att en kulturskatt höll på att försvinna. Linköpings kommun, Länsmuseet, A.M.S. Domänverket och Nykils hembygdsförening deltog. När kvarnen och det renoverade vattenhjulet skulle köras vid en visning havererade vattenhjulet och ingen var nu intresserad att fortsätta arbetet. Kvarnen låstes igen och förfallet började åter.

År 1999 återupptogs återställningsarbetet
av en privatperson som även lyckades att få ortsbefolkningen till hjälp. Arbetet med att byta delar av tak, väggar och golv började. En exakt kopia av det gamla vattenhjulet tillverkades. Efter nio års arbete kan man nu åter se kvarnen och sågen i drift. Arbetet med att återskapa området i ursprungligt skick fortgår alltjämt. Området vid kvarnen och sågen är privat men hålls öppet för allmänheten.

Skomakartorpet är det första man möter och har nyligen kommit på plats.

Smedjan  
Den 25-08-14 tändes ässjan i  den återuppförda smedjan vid Ingvastebo Kvarn. Blåsbäljen som skänktes av Bo Tollstoj Råby Kvarn i Vreta Kloster har genomgått en mindre renovering och fungerar nu mycket bra. Lennart Samuelsson i Tobo tände upp fyrn och värmde upp ett järnämne som han sedan tillverkade  en dörrhaspel av. Tillverkningen i smedjan är i gång efter 60 år.

Ingvastebokvarn_smedjan

 Nu finns 2023 års program